Đầu tư chứng khoán – Tinh Hoa Tài Chính

Đầu tư chứng khoán

Nhìn lại những cổ phiếu nổi bật thời gian qua

Nhìn lại những cổ phiếu nổi bật.  Điểm mặt những cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt, và có thể trở thành siêu cổ phiếu, theo WiLLiam Oneil, những mấu hình tạo thành siêu cổ phiếu thường : Chiếc cốc – tay cầm, mẫu hình 2 đáy và nền giá phẳng. Xem sách ” …

3 “HÒN ĐÁ TẢNG” của hệ thống đầu tư Canslim

3 “HÒN ĐÁ TẢNG” của hệ thống đầu tư Canslim 3 “HÒN ĐÁ TẢNG” của hệ thống đầu tư Canslim, tạo nền móng vững chắc cho bạn thành công:  + Hòn đá tảng #1: Chỉ mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá, thực hiện các biện pháp phòng thủ khi thị trường con gấu …
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes