OFF Chứng Khoán – Tinh Hoa Tài Chính

OFF Chứng Khoán

Có hay không những Robot thần thánh trên thị trường tài chính.

Có hay không những Robot thần thánh trên thị trường tài chính. Đây là bài viết thứ 2 trong chuỗi học phân tích chứng khoán theo trường phái phân tích kỹ thuật của ” Tinh hoa tài chính” ( Bài viết 1, xem chi tiết: http://tinhhoataichinh.com/neu-ban-khong-hieu-ro-ptkt-thi-ban-phai-lam-gi/) Trong buổi học đầu của khóa học ” Trend Trader” …

Offline chứng khoán ngày 29/4/2018 vào lúc 14h

Offine chứng khoán Offline Tinh hoa tài chính vào lúc 14h ngày 29 tháng 4 năm 2018, nội dung của buổi offline là trao đổi, giao lưu với nhà nhà đầu tư, trader. Nội dung bao gồm:  – Giới thiệu sơ về buổi offline, tinh hoa tài chính;  – Xây dựng cách mua – bán …
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes