Đăng ký bên dưới: 

Link: Giá sản phẩm: 300.000 VND/ tháng 

Phân tích cổ phiếu là một trong những bản phân tích cổ phiếu dựa trên các phương pháp: Đa khung thời gian ( Sách phương pháp giao dịch để kiếm sống), chu kỳ của cổ phiếu ( Sách định điểm thị trường), sóng elliot…. Bản phân tích cổ phiếu sẽ dựa trên những phương pháp và áp dụng vào những mã cổ phiếu đã vào điểm mua của hệ thống và những bài viết mới cập nhật về thị trường, nhà đầu tư khi đăng ký dịch vụ sẽ được cấp pass xem những bài viết và chiến lược trading hàng tuần. 

 

Sau khi đăng ký và chuyển khoản, bản phân tích sẽ gửi đến email của khách hàng. 

THÔNG TIN CHUYÊN KHOẢN

Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Hoàng Hữu Huấn

Số tài khoản: 0281000435890

Tại ngân hàng: Vietcombank – CN Bình Dương – Tỉnh Bình Dương