Tinh hoa tài chính” ra đời vào ngày 21 tháng 10 năm 2017 dựa trên nền tảng  phân tích kỹ thuật, quản trị rủi ro. Những công cụ hỗ trợ phân tích của “Tinh hoa tài chính” : Hệ thống đẩy, chu kỳ, sóng elliot, chiêm tinh học…. Những quan điểm phân tích độc lập, phương pháp phân tích của ” Tinh hoa tài chính” không chỉ áp dụng riêng cho thị trường chứng khoán, còn áp dụng cho cả thị trường ngoại hối, dầu,…. 
Đến với tinh hoa tài chính, bạn đọc, nhà đầu tư có thể hiểu được cách chọn cổ phiếu, đầu tư, các bước xây dựng hệ thống giao dịch… Những bài viết của Tinh hoa tài chính đều có cơ sở dựa trên hệ thống đã xây dựng chặt chẽ, loại bỏ tâm lý ra khỏi quyết định mua – bán. 
Chào bạn đọc, nhà đầu tư đến với tinh hoa tài chính. 

Thành viên

Nhà đầu tư. 
Hoàng Hữu Huấn.